SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ

SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ

SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ

SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ

SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ
SPORT CENTER CELEDON CITY - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GIA VŨ
Chất lượng làm nên giá trị trường tồn

xuonggiavu@gmail.com

0902 31 30 35

SPORT CENTER CELEDON CITY

 

 

 

Gia Vũ rất tự hào khi là nhà thầu cung cấp mương thoát nước cho trung tâm thể thao của Celedon City Tân Phú thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad Malaysia.

  • Vị trí : đường D2 , phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú , TP. Hồ Chí Minh.

z777144008793_54358bd2d3f9455163543fae3c7a3da6 z777144022566_fd5338d12f37ae795addb91a1513c93b z777144033051_cdf16863dbc176380472061d8fb7ac45 z777144043505_b8bbc79e3ac6d5d9797b1f3ed9b66c36 z777144054624_9343555aacc6c3aabdaa3344378e9bc0 z777144065579_df5b17c946508a0d3ece78f5c3af1f34 z777144078996_a25cc0e98f494e51c2af87a0cfe4973d

Nắp đậy mương đã được tập kết tại công trình.

z794615958916_b07015418045655eff9bf13c60c0fde5 z794615985568_194dea022193fcf4ab9a8f54e03fbc30 z794616001881_b5adb2baff776a39094dc06a09e8e587 z794616016152_deab11c8af96a774ccb3a22515d478a2 z794616031392_67e1ed2cc5615af3b6eba0e3b178452c z794616050158_b972208a0f0ceec35fb001e6373cb4bb z794616060658_2595bfa918b3f312ee5cffca50c61463 z794616072311_497277be40bc39f52f25cee3d6ca0a24 z794616311862_a157b74f5877ddef48494d1942583eee z794616323834_10849a075d9d1a7ed139bcbb929037df z794616339670_7fb5a46427529c0196be4b4d8383e080 z794616444633_b97aa957ad07d46724dd224388054ddc

 

z809999309133_16caedd8f98facd0f1195a9c5b606605 z809999294904_06a1fabe1e3cf6a66f11244de36cb040 z809999276281_3075907a491bfe8c1cbd457221c21aa4

 

Đến với Gia Vũ là quý khách đang đặt niềm tin vào một sự thật.

 

Mục khác

Nội dung đang cập nhật...
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn